Podmínky diplomů udělovaných naším klubem:

Diplom V E T E R Á N  R A D I O  K L U Bu

Diplom se vydává za spojení nebo poslech nejméně třiceti amatérů, kteří jsou členy Veterán Radio Klubu. Z počtu třiceti značek je třeba vybrat takové, aby se z jejich sufixů, vždy jen z jednoho písmene, dal sestavit název VETERAN RADIO KLUB. Výjimkou je klubová stanice OK5VRK, jejíž sufix lze pro diplom použít celý, ale jen pro začáteční písmena slov VETERAN RADIO KLUB. Do celkového počtu třiceti amatérů se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK však není podmínkou pro udělení diplomu.
 K základnímu diplomu jsou vydávány doplňující nálepky za poslech nebo spojení s dalšími členy Veterán Radio Klubu do celkového počtu 60, 100, 150, 200, 250 a 300. Platí spojení nebo poslech všemi druhy provozu na KV i VKV uskutečněná po 1.1.1994. Neplatí spojení přes převaděče.

 K žádosti s čestným prohlášením se přiloží výpis ze staničního deníku.
 Poplatek za diplom činí pro OK a OM 50 Kč, pro zahraniční stanice 100 Kč nebo 3 EURO.
 Nálepky k základnímu diplomu jsou vydávány za spojeni i poslech žadatelům, kteří vlastní již základní diplom a zašlou SASE a výpis ze staničního deníku dalších stanic členů Veterán Radio Klubu. Poplatek za doplňující nálepku činí 10 Kč, možno poukázat i v českých známkách.
 Žádosti společně s poplatkem zasílejte na adresu diplomového manažera: OK2BEH, Zdeněk Životský, Na Honech 1826, 666 01 Tišnov.VKV diplom V E T E R Á N  R A D I O  K L U Bu


  Na přání řady radioamatérů, kteří mohou pracovat pouze provozem FM vydáváme VKV diplom Veterán Radio Klubu za provoz na VKV.
 Diplom se vydává za spojení nebo poslech nejméně dvaceti amatérů, kteří jsou členy Veterán Radio Klubu. Z počtu dvaceti značek amatérů je třeba vybrat takové, aby se z jejich sufixů, vždy jen z jednoho písmene, dal sestavit název VETERÁN RADIO KLUB. Výjimkou je klubová stanice OK5VRK jejíž sufix lze použít celý, ale jen pro počáteční písmena slov Veterán Radio Klub. Do celkového počtu dvaceti stanic se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK však není podmínkou pro uděleni diplomu.
 K základnímu diplomu jsou vydávány doplňující nálepky za poslech nebo spojení s dalšími členy Veterán Radio Klubu do celkového počtu 50, 100, 150, 200, 250, atd. Platí spojení nebo poslech všemi druhy provozu, avšak pouze na VKV, uskutečněná po 1.1.1996. Započítávají se i spojení přes převaděče.
 K žádosti s čestným prohlášením se přiloží výpis ze staničního deníku.
 Poplatek za diplom činí pro OK a OM 50 Kč, zahraniční stanice 100 Kč nebo 3 EURO.
 Nálepky k základnímu diplomu jsou vydávány za spojení nebo poslech žadatelům, kteří vlastní již základní diplom a zašlou SASE a výpis ze staničního deníku dalších stanic členů Veterán Radio Klubu. Poplatek za doplňující nálepku činí 10 Kč, možno poukázat i v českých známkách.
 Žádosti společně s poplatkem zasílejte na adresu diplomového manažera: OK2BEH, Zdeněk Životský, Na Honech 1826, 666 01 Tišnov.
Zahraniční diplom V R K

 Rada VRK vydává diplom za spojeni se členy VRK z deseti zemí.
 Diplom mohou získat koncesovaní radioamatéři a posluchači za těchto podmínek:
 Je třeba navázat spojení (odposlech) se členy našeho VRK a to z deseti různých zemí. Tedy z každé země jen jedno spojení.
   Pro tento diplom platí spojení od založení VRK - tedy od začátku roku 1992. Spojení lze uskutečnit všemi druhy provozu a na všech radioamatérských pásmech, mimo pozemních převaděčů. Platí spojení i s vlastní zemí. Pro tento diplom platí také spojení se členem VRK, vysílajícím z jiné země jako host, jako by byl příslušníkem této země, i když v této zemi žádného člena VRK nemáme. Například: Spojení s HA/OK2WH platí jako spojení se členem VRK v Maďarsku (HA). A naopak : Pro OK2WH vysílajícího z Maďarska, platí jedno potvrzené spojení, (s jakýmkoliv veteránem) jako spojení se členem VRK z Maďarska, protože sám se sebou spojení udělat nemůže.
 Poplatek za získání diplomu činí 50 Kč, zahraniční stanice 100 Kč nebo 3 EURO.
 Žádost na OK2BEH, Zdeněk Životský, Na Honech 1826, 666 01 Tišnov.

Spojení pro diplomy platí od roku 1996, i když operátor tehdy ještě nebyl členem VRK .

Diplomů VRK bylo vydáno již přes 400!!!


Vzor sestavení požadovaného nápisu pro diplomy VRK.

1.
V

OK2VED

Nápis obsahuje 16 značek.
Pro základní diplom je třeba přidat ještě dalších 14 značek členů VRK, tedy celkem 30 značek.

Další nálepky jsou za 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350,... stanic.
2.
E

OK2WE
3.
T

OK2LT
4.
E

OK1DCE
5.
R

OK2AR
6.
A

OK2AQ
7.
N

OK2LN

8.
R

OK1DOR

Pro diplom VKV je třeba dodat ještě 4 další značky členů VRK, tedy celkem 20 značek.

Další nálepky jsou za 50, 100, 150, 200,250, 300,... značek.
9.
A

OK2JA
10.
D

OK2FD
11.
I
OK1IG
12.
O

OK1MO

13.
K

OK5VRK

Cena diplomu je 50 Kč, zahraniční stanice 3 EURO.
Cena za nálepku je 10 Kč a poštovné.
14.
L

OK2LS
15.
U

OK1UT
16.
B

OK1YB